Dla SZKÓŁ

Podsumowanie II Edycji Programu

Podsumowanie I Edycji Programu

Jak prowadzić efektywna zbiórkę

Jak zamówić odbiór kartidży i przygotować wysyłkęPROGRAM ZBIERAJ KARTRIDŻE, RATUJ KONIE

III Edycja – rok szkolny 2013/2014

Program polega na zbiórce zużytych tuszy i tonerów do drukarek (kartridży).

Udział w Programie mogą wziąć wszystkie placówki oświatowe, które wraz ze swoimi podopiecznymi chcą zbierać kartridże i tym samym pomagać w ratowaniu koni.

My odbieramy zebrane kartridże i przekazujemy je do reprodukcji, dzięki czemu otrzymujemy środki dla Klubu Gaja na ratowanie koni. W ciągu ostatnich dwóch lat zbiórki kartridży przekazaliśmy Klubowi Gaja ponad 22 tys. zł. na wykup i utrzymanie (leczenie, wyżywienie) potrzebujących koni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w III Edycji Programu!

Spośród wszystkich uczestników zbiórki wyłonimy Laureatów w kategoriach:

  • zebranie największej ilości kartridży nadających się do reprodukcji – na podstawie rankingu placówek
  • największa aktywność podczas trwania Programu – na podstawie przesłanego sprawozdania
  • pozyskanie największej ilości Partnerów – na podstawie przesłanej listy Partnerów

KORZYŚCI Z UDZIAŁU W PROGRAMIE ZBIERAJ KARTRIDŻE, RATUJ KONIE:

  • zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska poprzez recykling odpadów (kartridże, na wysypisku śmieci rozkładają się kilkaset lat i mogą zanieczyścić glebę)
  • zwiększenie świadomości ekologicznej u uczniów, rodziców, nauczycieli i społeczności lokalnej
  • pomoc w ratowaniu chorych, zaniedbanych i opuszczonych koni (dzięki pieniądzom ze zbiórki kartridży zostanie im zapewniona opieka i nowy dom)
  • możliwość otrzymania wyróżnienia dzięki rywalizacji między placówkami w całej Polsce